tapu iptal davası

tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir.

tapu iptal davası nasıl açılır?
muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle
hukuki ehliyetsizlik nedeniyle
hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları sebebiyle
vasiyetnamenin geçersizliği sebebiyle
inanç sözleşmesine dayalı olarak
kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
hatalı kadastro tespiti nedeniyle
vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

https://www.besler.av.tr/tapu-iptal-davasi-nasil-acilir-tapu-iptal-davalari-ne-kadar-surer/