öğrenci yurdu

misyonlarını;gençlere huzurlu ve temiz bir ortamda öğrenimlerini sürdürme imkanı sağlamak; bilgi, inanç ve sanat dünyalarını inşa etmelerine rehberlik etmek olarak
vizyonlarını ise;ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulan her yerde misyonumuza uygun barınma hizmeti sunmak olarak diye belirtmişlerdir.

https://tdvyurt.com.tr/