mesleki yeterlilik belgesi

belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda başarılı olabilen bireylere verilmektedir. kişinin, söz konusu yeterlilikte, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirten resmi bir belgedir. mesleki yeterlilik belgesinin bazı avantajları bulunmaktadır. ulusal yeterlilik sistemi, işsizliğin azalması, ülkenin ekonomik durumu ve istihdamın artması için çeşitli katkılar sağlamaktadır. nitelikli istihdamın artması da daha kaliteli ürün ve hizmet sunmayı sağlar.böylece yaşam standartlarını yükseltir.

https://www.artunbelgelendirme.com.tr/mesleki-yeterlilik-belgesi