islam ve bilim

daha genel bir başlık olarak; inanç ve bilim denebilir. bilim bir ışık görevi görerek inancın önünü aydınlatmakta, inanan ise bu ışıkta iyi/kötü, doğru/yanlış ne ise onu daha net görmektedir.

kaynak web sitesi: https://allahbir.com