ebulfez elçibey

azerbaycan türklerini sovyet boyunduruğundan kurtarmaya hayatını adayan güzel insan.
“çok işkence gördüm, çok çektirdiler hiç birisine yanmamda, bir atatürk rozetim vardı yakamda onu aldılar ya elimden hala içim yanar.”
rusya tarafından öldürülen eski azarbaycan diktatörü.