doberman

doberman, köpek ırklarının arasında insanlarla en iyi anlaşan ırklardan birisidir. doğru eğitildiklerinde size karşı son derece koruyucu ve bağlı olurlar. dobermanların, saldırgan ve hırçın bir karaktere sahip oldukları zannedilsede bunlar kulaktan doğma yanlış bilgilerdir. hırçınlık bu ırkın karakteristik bir özelliği değil, yanlış ellerde olduğunda yönelebileceği bir durumdur. bu sebeple dobermanların mizacı sahiplerinin yetiştirme şekline ve tutumuna göre şekillenir. iyi sosyalleştirilmiş bir doberman kesinlikle agresif olmaz.

https://www.kopekler.com/doberman-pinscher