bilirkişi

bilirkişi, görüşüne başvurulan husus hakkında, özel ve teknik bilgisine dayanılarak inceleme yapar ve vardığı sonuçları mahkemeye bildirmektedir. başka bir ifade ile bilirkişi sahip olduğu uzmanlık alanı ile mahkemeye yardımcı olmaktadır. bilirkişi incelemesinde dava ile ilgili olarak çözümü hakimler tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgisinin gerekli olduğu durumlarda müracaat edilmektedir. başka bir ifade ile, hakimin teknik ve özel bilgisinin yeterli olmadığı hallerde, bilirkişi, yargıca yardımcı olmaktadır.

https://kriminalburo.com/
davada hâkimin uzmanlık alanı dışında kalan ve davanın çözümünde hâkime yardımcı olan bilirkişi, görüşüne başvurulan üçüncü kişidir. davanın çözümünde teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren hallerde görüşüne başvurulan bilirkişi, görüşüne başvurulan konu hakkında özel ve teknik bilgisine dayanılarak inceleme yapmakta ve kanaatini bilirkişi raporu şeklinde sunmaktadır. diğer bir ifade ile bilirkişi, hukuk alanı dışında teknik bilgi gerektiren konularla ilgili bilgisini davaya bilirkişi raporu şeklinde dâhil etmektedir.

http://kutlukriminal.com/